top of page
banner-gxkitovua2.png

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ & TÀI CHÁNH

chau.jpg

Nguyễn Văn Châu

Linh Mục Chánh Xứ

A Tien.jpg

Nguyễn Đức Tiến

Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ

A Tu.jpg

Phạm Tuấn Tú

Phó nội vụ Hội Đồng MV

A Vuong.jpg

Vũ Đức Vượng

Phó ngoại vụ Hội Đồng MV

C Xuan.jpg

Huỳnh Xuân

Thư ký Hội Đồng MV

van.jpg

Tạ Tân Văn

Linh Mục Phó Xứ

truat.jpg

Thầy Truật

Thầy Sáu

A Bo.jpg

Lại Đình Bộ

Chủ tịch HĐ Tài Chánh

thien.jpg

Nguyễn Hoàng Thiên

Phó Hội Đồng Tài Chánh

Họp Hội Đồng Giáo Xứ Chúa Kitô Vua

Tôn Chỉ:

Noi gương Chúa phục vụ cộng đoàn trong tinh thần khiêm cung. Có đức tin vững mạnh, biết hy sinh, sốt sáng trong mọi công tác. Là gạch nối giữa linh mục chánh xứ và cộng đoàn để liên kết mọi thành viên, hội đoàn trong giáo xứ thành một đại gia đình để thờ phượng Chúa và xây dựng giáo xứ ngày một tốt hơn.

Mục Đích:

Đồng hành với linh mục Chánh xứ để phục vụ cộng đoàn. Liên kết các đoàn thể, phong trào, ban ngành để thờ phượng kính mến Chúa và phục vụ giáo hội. Cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Bảo tồn những truyền thống văn hoá tốt cuả người công giáo Việt Nam tại hải ngoại. Khuyến khích, cổ vũ các sinh hoạt đạo đức, giáo dục, văn hóa, xã hội trong cộng đoàn.

Sinh Hoạt:

Tổ chức và hướng dẫn các buổi họp với các đoàn thể, phong trào, ban ngành khi cần. Tổ chức và phân chia công tác cho những sinh hoạt trong giáo xứ vào những dịp lễ trọng, tết, gây quĩ và những việc cần đến trong giáo xứ.

bottom of page