top of page
background1.jpg

THÔNG BÁO

11-2-2021 2-48-54 PM.jpg
LỄ CÁC LINH HỒN 2/11/2021

LỄ CÁC LINH HỒN 2/11/2021

lúc 6 giờ chiều tại Nhà Thờ

 

Vì thời tiết thay đổi bất ngờ: mưa và lạnh nên Thánh Lễ cầu cho các linh hồn lúc 6 giờ chiều nay sẽ được cử hành tại NHÀ THỜ của giáo xứ, KHÔNG ra nghĩa trang Mount Olivet nữa. 

bottom of page