background1.jpg

THÔNG BÁO

5.jpg

Chương Trình Tam Nhật Thánh

Thứ Năm

  • 7:00pm – Thánh Lễ Tiệc Ly. Sau Thánh Lễ, chầu Thánh Thể luân phiên.

Thứ Sáu

  • 5:45pm – Đàng Thánh Giá ngoài trời

  • 7:00pm – Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.

Thứ Bảy

  • 08:00pm - Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật

  • 09:00 am - Đại Lễ Phục Sinh

  • 11:00 am - Đại Lễ Phục Sinh