banner-gxkitovua2.png

LIÊN LẠC

chau.jpg
Châu Nguyễn

LM Chánh Xứ

817 773 5032

A. Tiên Chủ Tịch HDMV .jpg
Anh Tiến

Chủ Tịch

817 480 1113

C Xuan.jpg
Chị Xuân

Thư Ký

817 793 5450

Thày Thưởng Hiệu Trưởng GLVN .jpg
Thầy Thưởng

Giáo Dục

817 937 6045

bac linh - legio.jpg
Bác Lịch

Hội Legiô

682 557 6983

C. Thơm Trưởng Hội CBMCG .jpg
Chị Thơm

Hội Bà Mẹ CG

817 831 3411

C. Na Trưởng Hội Bàn Thờ 1 .jpg
Chị Na

Hội Bàn Thờ

817 939 4295

A. Thiện Trưởng Khu Th. Thiên .jpg
Anh Thiện

Giáo Khu Thăng T

682 227 9432

A. Minh Trưởng Ban Bảo Trì 1 .jpg
Anh Minh

Ban Bảo Trì

817 653 3949

anh-hạnh1.jpg
Anh Hạnh

Hội GĐ Tận Hiến

817 881 7465

van.jpg
Văn Tạ

LM Phó Xứ

720 401 7226

A. Tu Phó Nội Vu HDMV.jpg
Anh Tú

Phó Nội Vụ

817 201 9844

A Bo.jpg
Anh Bộ

Trưởng Tài Chánh

682 215 2121

ô. Thiện Trưởng đoàn LMTT 1 .jpg
Bác Thiện

Đoàn Liên Minh TT

817 307 7291

C. Trinh Trưởng Doan TNTT 2 .jpg
Trưởng Trinh

Đoàn Thiếu Nhi TT

817 492 6027

chị-ngọc.jpg
Chị Ngọc

Ban XH & Văn Nghệ

682 433 2551

C. Mừng Trưởng Ca Doàn Th. Gia .jpg
Chị Thụy

CĐ Thánh Gia

817 607 3229

A. Lâm Trưởng Ca Doan Phanxico 1 .jpg
Anh Lâm

CĐ Phanxicô

682 230 2799

A. Dao Kevin Trưởng Khu Tử Dao.jpg
Anh Văn

Giáo Khu Tử Đạo

515 289 6814

logo.png
Thư Ký GX

Văn Phòng GX

817 386 5582

truat.jpg
Thầy Truật

Thầy Sáu

817 757 0412

A. Vuợng Phó Ngơai Vụ 1 .jpg
Anh Vượng

Phó Ngoại Vụ

817 789 2622

thien.jpg
Anh Thiên

Phó Tài Chánh

607 346 5327

ô. Hòan Trưởng Ban Thừa Tác Viên 1 .jpg
Bác Hoàn

Thừa Tác Viên TT

phone

chi thuy-ban thong tin.jpeg
Chị Thủy

Ban Thông Tin

817 908 3662

C. Hường Trưởng Khu Mân Côi .jpg
Chị Hường

Giáo Khu Mân Côi

817 690 8404

A. Tiến Trưởng Ca Doàn DM Vô Nhiễm 2 .jp
Anh Tiến

CĐ Mẹ Vô Nhiễm

682 521 2970

A._Khoa_Legio_Duc_Mẹ_Nui_Camelo_1_.jpg
Anh Khoa

Truyền Giáo

817 542 3173

anh-oanh1.jpg
Anh Oanh

Giáo Khu Giuse

817 659 9465