top of page
banner-gxkitovua2.png

LIÊN LẠC

chau.jpg
Châu Nguyễn

LM Chánh Xứ

817 773 5032

A. Tiên Chủ Tịch HDMV .jpg
Anh Tiến

Chủ Tịch

817 480 1113

Vu Duc Thien.jpg
Anh Thiện

Thư Ký

817 703 5134

Thày Thưởng Hiệu Trưởng GLVN .jpg
Thầy Thưởng

Giáo Dục

817 937 6045

bac linh - legio.jpg
Bác Lịch

Hội Legiô

682 557 6983

C. Thơm Trưởng Hội CBMCG .jpg
Chị Thơm

Hội Bà Mẹ CG

817 831 3411

C. Na Trưởng Hội Bàn Thờ 1 .jpg
Chị Na

Hội Bàn Thờ

817 939 4295

a Cu_edited.jpg
Anh Cư

Giáo Khu Thăng Thiên

682 227 9432

A. Minh Trưởng Ban Bảo Trì 1 .jpg
Anh Minh

Ban Bảo Trì

817 653 3949

anh-hạnh1.jpg
Anh Hạnh

Hội GĐ Tận Hiến

817 881 7465

van.jpg
Văn Tạ

LM Phó Xứ

720 401 7226

anh Liem.jpg
Anh Liêm

Phó Nội Vụ

817 881 4797

Anh Thien.jpg
Anh Thiên

Trưởng Tài Chánh

607 346 5327

anh Hoa_edited.jpg
Anh Hòa

Đoàn Liên Minh TT

817 307 7291

C. Trinh Trưởng Doan TNTT 2 .jpg
Trưởng Trinh

Đoàn Thiếu Nhi TT

817 492 6027

Chi Huyen_edited.jpg
Chị Huyền

Ban XH & Văn Nghệ

817 714 0466

C. Mừng Trưởng Ca Doàn Th. Gia .jpg
Chị Thụy

CĐ Thánh Gia

817 607 3229

A. Lâm Trưởng Ca Doan Phanxico 1 .jpg
Anh Lâm

CĐ Phanxicô

682 230 2799

A. Dao Kevin Trưởng Khu Tử Dao.jpg
Anh Văn

Giáo Khu Tử Đạo

515 289 6814

Tuyet_edited.jpg
Chị Tuyết

Thư Ký Văn Phòng GX

chuakito1120@gmail.com

682-224-3171  

truat.jpg
Thầy Truật

Thầy Sáu

817 757 0412

Vu William.jpg
Anh William

Phó Ngoại Vụ

805 304 8789

anh Son.jpg
Anh Sơn

Phó Tài Chánh

817 739 5058

ô. Hòan Trưởng Ban Thừa Tác Viên 1 .jpg
Bác Hoàn

Thừa Tác Viên TT

phone

chi thuy-ban thong tin.jpeg
Chị Thủy

Ban Thông Tin

817 908 3662

C. Hường Trưởng Khu Mân Côi .jpg
Chị Hường

Giáo Khu Mân Côi

817 690 8404

Anh Vinh_edited.jpg
Anh Vinh

CĐ Mẹ Vô Nhiễm

817 709 4599

A._Khoa_Legio_Duc_Mẹ_Nui_Camelo_1_.jpg
Anh Khoa

Truyền Giáo

817 542 3173

anh-oanh1.jpg
Anh Oanh

Giáo Khu Giuse

817 659 9465

bottom of page