banner-gxkitovua2.png

LIÊN LẠC

Châu Nguyễn

LM Chánh Xứ

817 773 5032

Anh Tiến

Chủ Tịch

817 480 1113

Chị Xuân

Thư Ký

817 793 5450

Thầy Thưởng

Giáo Dục

817 937 6045

Bác Lịch

Hội Legiô

682 557 6983

Chị Thơm

Hội Bà Mẹ CG

817 831 3411

Chị Na

Hội Bàn Thờ

817 939 4295

Anh Thiện

Giáo Khu Thăng T

682 227 9432

Anh Minh

Ban Bảo Trì

817 653 3949

Anh Hạnh

Hội GĐ Tận Hiến

817 881 7465

Văn Tạ

LM Phó Xứ

720 401 7226

Anh Tú

Phó Nội Vụ

817 201 9844

Anh Bộ

Trưởng Tài Chánh

682 215 2121

Bác Thiện

Đoàn Liên Minh TT

817 307 7291

Trưởng Trinh

Đoàn Thiếu Nhi TT

817 492 6027

Chị Ngọc

Ban XH & Văn Nghệ

682 433 2551

Chị Thụy

CĐ Thánh Gia

817 607 3229

Anh Lâm

CĐ Phanxicô

682 230 2799

Anh Văn

Giáo Khu Tử Đạo

515 289 6814

Thư Ký GX

Văn Phòng GX

817 386 5582

Thầy Truật

Thầy Sáu

817 757 0412

Anh Vượng

Phó Ngoại Vụ

817 789 2622

Anh Thiên

Phó Tài Chánh

607 346 5327

Bác Hoàn

Thừa Tác Viên TT

phone

Chị Thủy

Ban Thông Tin

817 908 3662

Chị Hường

Giáo Khu Mân Côi

817 690 8404

Anh Tiến

CĐ Mẹ Vô Nhiễm

682 521 2970

Anh Khoa

Truyền Giáo

817 542 3173

Anh Oanh

Giáo Khu Giuse

817 659 9465

Contact Us

817-386-5582

1112 Eagle Dr. Fort Worth, TX 76111