banner-gxkitovua2.png

LIÊN LẠC

Two Men Shaking Hands
 • Châu Nguyễn

  LM Chánh Xứ

  817 773 5032

 • Văn Tạ

  LM Phó Xứ

  720 401 7226

 • Thầy Truật

  Thầy Sáu

  817 757 0412

 • Anh Tiến

  Chủ Tịch

  817 480 1113

 • Anh Tú

  Phó Nội Vụ

  817 201 9844

 • Anh Vượng

  Phó Ngoại Vụ

  817 789 2622

 • Chị Xuân

  Thư Ký

  817 793 5450

 • Anh Bộ

  Trưởng Tài Chánh

  682 215 2121

 • Anh Thiên

  Phó Tài Chánh

  607 346 5327

 • Thầy Thưởng

  Giáo Dục

  817 937 6045

 • Bác Thiện

  Đoàn Liên Minh TT

  817 307 7291

 • Bác Hoàn

  Thừa Tác Viên TT

  phone

 • Bác Lịch

  Hội Legiô

  682 557 6983

 • Trưởng Trinh

  Đoàn Thiếu Nhi TT

  817 492 6027

 • Chị Thủy

  Ban Thông Tin

  817 908 3662

 • Chị Thơm

  Hội Bà Mẹ CG

  817 831 3411

 • Chị Ngọc

  Ban XH & Văn Nghệ

  682 433 2551

 • Chị Hường

  Giáo Khu Mân Côi

  817 690 8404

 • Chị Na

  Hội Bàn Thờ

  817 939 4295

 • Chị Thụy

  CĐ Thánh Gia

  817 607 3229

 • Anh Tiến

  CĐ Mẹ Vô Nhiễm

  682 521 2970

 • Anh Thiện

  Giáo Khu Thăng T

  682 227 9432

 • Anh Lâm

  CĐ Phanxicô

  682 230 2799

 • Anh Khoa

  Truyền Giáo

  817 542 3173

 • Anh Minh

  Ban Bảo Trì

  817 653 3949

 • Anh Văn

  Giáo Khu Tử Đạo

  515 289 6814

 • Anh Oanh

  Giáo Khu Giuse

  817 659 9465

 • Anh Hạnh

  Hội GĐ Tận Hiến

  817 881 7465

 • Thư Ký GX

  Văn Phòng GX

  817 386 5582

Contact Us

817-386-5582

1112 Eagle Dr. Fort Worth, TX 76111