top of page
background1.jpg

CÁC MẪU ĐƠN

Form A youth parental liability medical waiver

Qui Định Tổ Chức Lễ Cưới tại GX Chúa Kitô Vua

Đơn Xin Đổi Địa Chỉ

Tờ Khai Gia Đình Công Giáo

Form B youth parental concent emergency

Đơn Xin Gia Nhập Giáo Xứ

Đơn Xin Rửa Tội

Đơn Ghi Danh Tham Dự Khóa Giáo Lý Hôn Nhân

Đơn Ghi Danh Tham Dự Khóa Giáo Lý Dự Tòng

bottom of page