top of page
banner-gxkitovua2.png

QUÁN THÁNH GIA

Khác hẳn với các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành trong giáo xứ, quán Thánh Gia là tập hợp gồm các thành viên của các hội đoàn, các giáo khu. Quán Thánh Gia tạo môi trường phục vụ giúp thánh hóa bản thân, gia đình và góp phần đắc lực xây dựng Giáo Xứ. Tóm lại Quán Thánh Gia là cánh tay đắc lực của Hội Đồng Tài Chánh.

Mục Đích:

Mục đích của Quán Thánh Gia là phục vụ các món ăn đặc biệt ngày Chúa Nhật. Đồng thời phục vụ các dịp đặc biệt khác như Tết Nguyên Đán, Bổn Mạng Giáo Xứ, các buổi tiệc gây quỹ cho giáo xứ... Vừa cùng nhau làm việc và phát huy tinh thần phục vụ chân thật và yêu thương anh em bằng cách noi gương Gia Đình Thánh Gia). Ngoài công việc Hội Quán, các anh chị em còn liên lạc, nâng đỡ nhau trong những buổi họp mặt, đọc kinh giỗ, tiệc mừng, v.v...

bottom of page