top of page
banner-gxkitovua2.png

HỘI LEGIO MARIA

gia-dinh-thanh-gia-2.png

Những hình ảnh sinh hoạt của Hội Legio Maria

legio-mariae.jpg

Mừng bổn mạng Hội Legio Maria

Xem thêm

Đạo Binh Đức Mẹ là một đoàn thể giáo dân, trong Giáo Hội Công Giáo. Trên 20 triệu hội viên Hoạt động và Tán trợ thuộc nhiều quốc gia trên thế giới.

Hội Đạo Binh Đức Mẹ đem cơ hội đến cho mọi lứa tuổi, để thi hành những công tác thiết thực cho Giáo Xứ, đồng thời cũng làm cho đời sống Đức Tin trở nên mỗi ngày một sống động hơn.

MỤC ĐÍCH:

Thánh hóa bản thân và phục vụ phần rỗi các linh hồn, bằng lời cầu nguyện và hoạt động tích cực trong các lãnh vực:


- Loan báo Tin Mừng cho người vô tín ngưỡng, anh chị em bên lương và các anh chị em tôn giáo bạn.


- Thăm viếng, an ủi và tái truyền giáo cho gia đình trễ nải, gia đình bất hòa, các bệnh nhân ở tư gia, bệnh viện và viện dưỡng lão.


- Dạy giáo lý: dự tòng, hôn nhân và trẻ em.


- Sinh hoạt giáo xứ…

Với những lý do trên - ngày 7 tháng 6 năm 2009 Cha Chánh Xứ Louis Phạm Hữu Độ CMC. đã chính thức cho thành lập Hội Legio Mariae Giáo Xứ Chúa Kitô Vua, với Thánh hiệu Praesidium Đức Mẹ Núi Camêlô. Ban đầu anh chị em ghi danh gia nhập 31 người gồm: 12 hội viên Hoạt động và 19 hội viên Tán trợ. Chiếu theo Thủ Bản thì các ủy viên Praesidium, trừ Cha Linh Giám, đều do Curia chỉ định, nhưng vì Praesidium mới thành lập nên Cha Xứ và Hội Đồng Quản Trị Curia đã đồng ý cho anh chị em đề cử và bỏ phiếu. với kết quả như sau: ủy viên trưởng anh Giuse Lê Tất Lịch - ủy viên Phó anh Giuse Maria Hoàng Văn Tiên - ủy viên Thư Ký anh Phêrô Đinh Minh Khương và ủy viên Thủ Qũy là chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Duyên. Sau thời gian 3 tháng sinh hoạt anh Phêrô Đinh Minh Khương đã lâm bệnh, đến ngày 17/2/2010 Hội Đồng Quản Trị Curia chỉ định chị Maria Võ Thị Kim Nghĩa thay thế với chức vụ ủy viên Thư Ký.

Đến tháng 9 năm 2012 Cha Giuse Thân Như Hữu, CMC. Về thay thế Cha Louis Phạm Hữu Độ và kể từ ngày đó Cha chính thức là Cha Linh Giám Hội Legiô Mariae Praesidium Đức Mẹ Núi Camêlô.

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, qua sự hướng dẫn của Nữ Tướng Maria và sự ưu ái nâng đỡ của Cha Chánh Xứ kiêm Linh Giám hội, hơn 4 năm hội đã phát triển không ngừng về mặt tinh thần cũng như về số hội viên gia tăng. Tính đến hôm nay (11/11/2013) tổng số hội viên là: 120 người gồm: 21 hội viên Hoạt động và 99 hội viên Tán trợ.

bottom of page