top of page
background1.jpg

ĐOÀN THANH NIÊN

266.jpg

Những hình ảnh sinh hoạt của Đoàn Thanh Niên

legio-mariae.jpg

Mừng bổn mạng Đoàn Thanh Niên

Xem thêm

1. Lời Giới Thiệu

Cảm tạ Chúa qua sự phát triển và lớn mạnh của Giáo Xứ, Đoàn được thành lập đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các anh chị em với tâm hồn trẻ, cùng nhau đồng hành và thể hiện hai giới răn trọng nhất là Mến Chúa và Yêu Tha Nhân.

2. Tôn Chỉ

Kết hợp với Chúa qua công việc Phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong đức công bình và bác ái

3. Mục Đích

 • Về tinh thần: Cùng nhau nâng đỡ để thăng tiến tuổi trẻ Công Giáo.

 • Về Sinh Hoạt: “Phụng sự Chúa trong mọi người” qua những lãnh vực phục vụ bác ái trong và ngoài giáo xứ.

 • Duy Trì và phát huy truyền thống đạo đức, văn hóa Việt Nam.

 • Tương trợ và nâng đỡ nhau trong tình một đại gia đình.

4. Ban Chấp Hành

 • Đoàn Trưởng:

 • Phó Nội Vụ:

 • Phó Ngoại Vụ:

 • Thư Ký:

 • Thủ Quỹ:

5. Điều Kiện Gia Nhập

 • Đoàn viên chính thức là người Công Giáo thuộc Giáo Xứ Chúa Kitô Vua, Fort Worth, Texas. Từ 21 tuổi trở lên, tán thành mục đích và tôn chỉ cùng tuân hành nội quy của Đoàn.

6. Sinh Hoạt

 • Đoàn sinh hoạt vào một Chúa Nhật trong tháng

 • Tham gia các công tác trong giáo xứ khi cần

 • Hỗ trợ các đoàn thể, ban nghành trong giáo xứ

bottom of page