background1.jpg

PHỤNG VỤ

BT-thanh-the.jpg

Thánh Lễ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00am & 6:00pm (Thứ Hai, thứ Ba không có lễ chiều). Thứ Bảy: 8:00am & 5:00pm. Chúa Nhật: 8:00am, 10:00am & 12:30pm

BT-thanh-the-2.jpg

Chầu Thánh Thể

Mỗi Thứ Tư, Năm, Sáu hằng tuần trước lễ chiều.

Long-tx-Chua2.jpg

Lòng Thương Xót Chúa

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 3:00pm.

BT-hon-phoi.jpg

Bích Tích Hôn Nhân

Liên lạc với Cha Xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới. Nếu đám cưới ở VN, xin liên lạc Cha Xứ trước 3 tháng)

BT-rửa-tội.jpg

RửaTội Trẻ Em

Chúa Nhật đầu tiên mỗi tháng: Sau lễ 12:30 trưa. (Xin đơn nơi Ông Trưởng Khu và nộp đơn cho văn phòng giáo xứ 2 tuần trước ngày rửa tội.) 

BT-hòa-giải.jpg

Giải Tội

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.