top of page
background1.jpg

PHỤNG VỤ

BT-thanh-the.jpg

Thánh Lễ Ngày Thường

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00am

Thứ Tư - Thứ Sáu: 5:00pm

(Thứ Hai, thứ Ba không có Lễ chiều)

BT-hon-phoi.jpg

Bí Tích Hôn Nhân

Liên lạc với Cha Xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới. Nếu đám cưới ở VN, xin liên lạc Cha Xứ trước 3 tháng)

BT-rửa-tội.jpg

Rửa Tội Trẻ Em

Chúa Nhật đầu tiên mỗi tháng: Sau lễ 12:30 trưa. (Xin đơn nơi Ông Trưởng Khu và nộp đơn cho văn phòng giáo xứ 2 tuần trước ngày rửa tội.) 

BT-hòa-giải.jpg

Giải Tội

30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.

BT-thanh-the.jpg

Thánh Lễ Chúa Nhật

Thứ Bảy: 5:00pm

Chúa Nhật: 8:00am, 10:00am, 12:30pm

BT-thanh-the-2.jpg

Chầu Thánh Thể Luân Phiên Thứ Bảy Hàng Tuần

Đặt Thánh Thể sau Thánh Lễ 8:00am.

Phép Lành Thánh Thể 4:20pm

Long-tx-Chua2.jpg

Lòng Thương Xót Chúa

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 3:00pm.

MotherOfGod.jpg

Một Giờ Bên Mẹ

3:00pm Chúa Nhật tuần thứ Ba trong tháng

bottom of page