background1.jpg

PHỤNG VỤ

Blue stripes on white
 • Thánh Lễ

  Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00am & 6:00pm (Thứ Hai, thứ Ba không có lễ chiều). Thứ Bảy: 8:00am & 5:00pm. Chúa Nhật: 8:00am, 10:00am & 12:30pm

 • Bích Tích Hôn Nhân

  Liên lạc với Cha Xứ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới. Nếu đám cưới ở VN, xin liên lạc Cha Xứ trước 3 tháng)

 • Chầu Thánh Thể

  Mỗi Thứ Tư, Năm, Sáu hằng tuần trước lễ chiều.

 • RửaTội Trẻ Em

  Chúa Nhật đầu tiên mỗi tháng: Sau lễ 12:30 trưa. (Xin đơn nơi Ông Trưởng Khu và nộp đơn cho văn phòng giáo xứ 2 tuần trước ngày rửa tội.) 

 • Lòng Thương Xót Chúa

  Mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 3:00pm.

 • Giải Tội

  30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.

817-386-5582

1112 Eagle Dr. Fort Worth, TX 76111