Chua Kito Vua 1.jpg
christ-the-king500.jpg
chua-kito-vua.png

Bổn Mạng Giáo Xứ

Ngày 21/11/2021 Giáo Xứ hân hoan mừng lễ Chúa Kitô Vua cũng là bổn mạng của Giáo Xứ chúng ta. Nguyện xin Chúa Kitô là Vua của muôn vua, ban cho tất cả mọi người trong Giáo Xứ được tràn đầy hồng ân của Ngài. Xin Chúa Kitô Vua luôn nối kết tình yêu thương và sự hiệp nhất của tất cả các đoàn thể, ban ngành trong Giáo Xứ, để chúng ta phục vụ Ngài trong tình huynh đệ và yêu thương.

******

Trường Đaminh Saviô và Thánh Lễ 12:30pm

Để mừng Lễ Chúa Kitô Vua và Lễ Tạ Ơn, học sinh trường Đaminh Saviô được nghỉ học hai Chúa Nhật 21/11 và  28/11/2021.

Sẽ KHÔNG có Thánh Lễ lúc 12:30pm trong hai Chúa Nhật này. 

video-1200x800_edited.jpg

Video sinh hoạt

facebook icon_edited.jpg

Facebook GX

tin cong giao logo.jpg

Tin từ Vatican

tin-tu-vatican-logo.jpg

Tin Công Giáo