Chua Kito Vua 1.jpg
christ-the-king500.jpg
chua-kito-vua.png

Chương Trình Lễ Cuối Tuần Này

Thứ Sáu ngày 31/12/2021 lúc 7:00 pm

Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên và Lễ Mẹ Thiên Chúa 

Thứ Bảy ngày 01/01/2022 lúc 8:00 am

Thánh Lễ Mẹ Thiên Chúa (năm nay không buộc)

Thứ Bảy ngày 01/01/2022 lúc 5:00 pm

Thánh Lễ Chúa Hiển Linh 

MotherOfGod.jpg
video-1200x800_edited.jpg

Video sinh hoạt

facebook icon_edited.jpg

Facebook GX

tin cong giao logo.jpg

Tin từ Vatican

tin-tu-vatican-logo.jpg

Tin Công Giáo