background1.jpg
CTK-panoramic2.png
 • annointing.jpg

  Ơn Toàn Xá Tháng 11

 • Thánh-Thể-01.png

  Thánh Lễ Trực Tuyến

 • Gia-%C4%90%C3%ACnh-Th%C3%A1nh-Gia_edited

  Phụng Vụ: Giờ Lễ, Bí Tích...

 • cau-nguyen-bang-120.jpg

  Thánh Ca MP3

 • nhà-thờ-kitô-vua2.jpg

  Bản Tin Hàng Tuần

 • calendar.jpg

  Lịch Giáo Xứ

 • mua-thu-1.png

  Lời Hay Ý Đẹp

 • bao ve tre em.jpg

  Trường Saviô

10.jpg
 • DSC_8679.jpg

  Yêu Thương & Hiệp Nhất

  Khai Mạc Năm Yêu Thương & Hiệp Nhất

 • video-pic.jpg

  Video Giáo Xứ

  Các video thánh lễ và sinh hoạt của Giáo Xứ Chúa Kitô.

 • 8.jpg

  Facebook Giáo Xứ

  Facebook Giáo Xứ Chúa Kitô Vua Fort Worth

817-386-5582

1112 Eagle Dr. Fort Worth, TX 76111