Chua Kito Vua 1.jpg
christ-the-king500.jpg
chua-kito-vua.png

Cung nghinh MẸ THÁNH DU - May 01, 22

và Mừng Ngày Hiền Mẫu  

Xin kính mời mọi người cùng tham dự

CRAWFISH FUNDRAISER

Xin mời đến ủng hộ Giáo Xứ vào 

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót April 24, 2022

Final Me Thanh Du.jpg
Ads_Crawfish.JPG
Scholarships.jpg

Học Bổng Cho Học Sinh Vào Đại Học Mùa Thu 2022

Dành cho con em của những gia đình trong giáo xứ đang học lớp 12 năm học này. Xin vào mục Các Mẫu Đơn dưới tiêu đề GIÁO XỨ để tham khảo điều kiện để được nhận học bổng trong file "Scholarship Info Packet". Sau đó, xin điền mẫu đơn trong file "Scholarship Application Form Checklist" và gởi về văn phòng giáo xứ trước ngày 30/04/2022.

video-1200x800_edited.jpg

Video sinh hoạt

facebook icon_edited.jpg

Facebook GX

tin cong giao logo.jpg

Tin từ Vatican

tin-tu-vatican-logo.jpg

Tin Công Giáo