Chua Kito Vua 1.jpg
christ-the-king500.jpg
chua-kito-vua.png

              Bầu Cử HỘI ĐỒNG MỤC VỤ              nhiệm kỳ 2022 – 2025

Giáo Xứ Chúa Kitô Vua sẽ tổ chức ngày bầu cử Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 sau các Thánh Lễ thứ Bảy và Chúa Nhật 28 & 29 tháng 5 năm 2022. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đi tham dự đông đủ và ngồi theo Giáo Khu của mình. 

Điều Kiện Để Được Bỏ Phiếu 

(Chiếu theo Bản Nội Quy Giáo Xứ trang 14)

  • Mỗi giáo dân từ 18 tuổi trở lên với trí khôn lành mạnh, không phân biệt nam nữ.

  • Phải có tên trong danh sách của Giáo Xứ.

  • Phải hiện diện trong ngày bầu cử của Giáo Xứ, và chỉ được bỏ phiếu một lần trong kỳ bầu cử đó.

BAU CU HDMVGX 2022.jpg
video-1200x800_edited.jpg

Video sinh hoạt

facebook icon_edited.jpg

Facebook GX

tin cong giao logo.jpg

Tin từ Vatican

tin-tu-vatican-logo.jpg

Tin Công Giáo